SZKOLENIA – HOLOWANIE NARCIARZA  • holowanie narciarza
  • 350
  • data: 07-09/09/2018

– Uwaga: koszt opłaty egzaminacyjnej 250 zł, opłata za wydanie patentu 50 zł. Studentom do 26 roku życia przysługuje zniżka w wysokości 50%

PROGRAM SZKOLENIA NA LICENCJĘ:

HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO

Szkolenie teoretyczne: wiadomości o sprzęcie do holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektówvpływających (koło, banan i inne),warunki bezpieczeństwa podczas holowania narciarza wodnego i innych nawodnych obiektów holowanych, zasady porozumiewania się między jachtem holującym a narciarzem, załoga jachtu holującego – sternik i obserwator.

Szkolenie praktyczne: do szkolenia praktycznego dopuszcza się jedynie tych kandydatów którzy odbyli szkolenie teoretyczne. Składa się ono z następujących elementów: przygotowanie miejsca startu, przygotowanie sprzętu, przygotowanie holu, przygotowanie łodzi do holu, start z wody, start z pomostu, holowanie narciarza na dwóch i jednej narcie, holowanie po prostej i slalomem, zakończenie holowania w wodzie i na brzegu, holowanie innych obiektów nawodnych.