SZKOLENIA – STERNIK MOTOROWODNY  • sternik motorowodny
  • 550
  • data: 08-10/06/2018
  • sternik motorowodny
  • 550
  • data: 29-06/07/2018
  • sternik motorowodny
  • 550
  • data: 14-16/09/2018

– Uwaga: koszt opłaty egzaminacyjnej 250 zł, opłata za wydanie patentu 50 zł. Studentom do 26 roku życia przysługuje zniżka w wysokości 50%

PROGRAM SZKOLENIA

na patent sternika motorowodnego

Wiedza teoretyczna: podstawy budowy jachtów motorowych, silniki i układy napędowe
(budowa silników, obsługa i konserwacja silników, zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych). Manewrowanie jachtem motorowym, zasady prowadzenia skuterów wodnych. Podstawy locji (znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, mapy i przewodniki, drogi wodne i budowle hydrotechniczne).

Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego (podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, udzielanie pierwszej pomocy, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii). Wiadomości z zakresu meteorologii (skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
komunikaty meteorologiczne). Pomoce nawigacyjne, ochrona wód przed zanieczyszczaniem, podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne: manewrowanie jachtem motorowym (prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie. Praca w charakterze członka załogi.

Podstawowe prace bosmańskie.